#WordFromTheThird Podcast – Liberty Protection Safeguarding Consultation

We welcome back Sarah Livingstone from the Regional Partnership Team to speak with People First about their thoughts on the Liberty Protection Safeguards. Listen to what they said.

Consultation is now live and you can have your say by going to Liberty protection safeguards | GOV.WALES or contacting Sarah.Livingstone@torfaen.gov.uk or Tom Grace from the Aneurin Bevan University Health Board Tom.Grace@wales.nhs.uk

Mae Patrick Downes, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, yn croesawu Sarah Livingstone o’r Tîm Partneriaeth Rhanbarthol yn ôl i siarad â Phobl yn Gyntaf am eu barn ar y Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid. Gwrandewch ar yr hyn a ddywedwyd ganddynt.

Mae’r ymgynghoriad bellach yn fyw a gallwch ddweud eich dweud drwy fynd i’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid | LLYW.CYMRU neu gysylltu â Sarah.Livingstone@torfaen.gov.uk  neu Tom Grace o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Tom.Grace@wales.nhs.uk

WFTT Logo Header
Share this: